Smas Quản lý điểm

Quản lý điểm trực tuyến với Smas XEM VÀ CẬP NHẬT ĐIỂM ONLINE BẤM VÀO ĐỂ ĐĂNG NHẬP

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  SAM_1190.jpg Tuchuantruc.swf Silbermalnn.swf Etilen_lam_mat_mau_thuoc_tim1.swf 0.banh-chung-banh-day1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LIÊN KIẾT WEBSITE

  Array

  Lịch âm dương

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng năm học mới:"Năm học 2017 – 2018"

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Đông Thành .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TGB áp dụng từ 11.08.2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:19' 03-08-2014
  Dung lượng: 10.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  "THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 ÁP DỤNG NGÀY 11/08/2014
  "

  Thứ Buổi Tiết 6a1 6a2 6a3 6a4 7a1 7a2 7a3 7a4 8a1 8a2 8a3 9a1 9a2 9a3 9a4
  2 Sáng 1 Chào cờ-Hồng Chào cờ-Trăm Chào cờ-Thu Chào cờ-Ái Chào cờ-Thanh Chào cờ-Hải Chào cờ-Huệ Chào cờ-Tú
  2 Sáng 2 Ngoại ngữ-Thảo Lịch Sử-Trăm Ngoại ngữ-Ái Công nghệ-Hồng Thể dục-Thu Vật lí-Lộc Hóa học-Hải Sinh học-Thanh Lịch Sử-Huệ
  2 Sáng 3 Tin học-Hải Công nghệ-Hồng Lịch Sử-Trăm Ngữ văn-Xuân Thể dục-Thu Ngoại ngữ-Thảo GDCD-Huệ Công nghệ-Lộc Ngữ văn-Tú
  2 Sáng 4 Tin học-Hải Thể dục-Thu Ngữ văn-Xuân Ngoại ngữ-Ái Ngữ văn-Linh Công nghệ-Lộc Ngoại ngữ-Thảo GDCD-Huệ
  2 Sáng 5 Vật lí-Hồng Ngoại ngữ-Ái GDCD-Xuân Lịch Sử-Trăm Ngữ văn-Linh Lịch Sử-Huệ Hóa học-Hải Vật lí-Lộc
  2 Chiều 1 Tin học-Nhân Ngữ văn-Hường Ngoại ngữ-Đào Toán-Nam Toán-Thoảng Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Danh
  2 Chiều 2 Tin học-Nhân Ngữ văn-Hường Thể dục-Thuận Toán-Nam Ngữ văn-Danh Toán-Thoảng Ngoại ngữ-Toàn
  2 Chiều 3 Ngoại ngữ-Đào Thể dục-Thuận Toán-Nam Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Danh Toán-Thoảng Sinh học-Loan
  2 Chiều 4 GDCD-Hường Ngoại ngữ-Đào Toán-Nam GDCD-Danh Ngoại ngữ-Toàn Công nghệ-Dàng Toán-Thoảng
  2 Chiều 5 Chào cờ-Loan Chào cờ-Hường Chào cờ-Đào Chào cờ-Toàn Chào cờ-Thoảng Chào cờ-Danh Chào cờ-Dàng
  3 Sáng 1 Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Sinh học-Phong Mỹ thuật-Thanh Thể dục-Thuận Hóa học-Hải Âm nhạc-Nhàn Sinh học-Thanh
  3 Sáng 2 Mỹ thuật-Thanh Âm nhạc-Nhàn Toán-Tuấn Sinh học-Phong Vật lí-Lộc Ngữ văn-Linh Thể dục-Thuận Hóa học-Hải
  3 Sáng 3 Sinh học-Thanh Mỹ thuật-Thanh Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Địa Lí-Tân Ngữ văn-Linh Vật lí-Lộc Thể dục-Thuận
  3 Sáng 4 Âm nhạc-Nhàn Công nghệ-Hồng Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Ngữ văn-Linh Thể dục-Thuận Hóa học-Hải Công nghệ-Lộc
  3 Sáng 5 Toán-Tuấn Ngữ văn-Xuân Mỹ thuật-Thanh Công nghệ-Hồng Âm nhạc-Nhàn Vật lí-Lộc Ngữ văn-Linh Địa Lí-Tân
  3 Chiều 1 Toán-Trúc GDCD-Hường Ngoại ngữ-Đào Sinh học-Loan Tin học-Nhân Ngoại ngữ-Toàn Toán-Thoảng
  3 Chiều 2 Toán-Trúc Ngoại ngữ-Đào Ngữ văn-Hường Lịch Sử-Huệ Tin học-Nhân Sinh học-Loan Toán-Thoảng
  3 Chiều 3 Sinh học-Loan Lịch Sử-Huệ Ngữ văn-Hường Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Danh Toán-Thoảng Lịch Sử-Trăm
  3 Chiều 4 Ngữ văn-Hường Toán-Trúc Sinh học-Loan Ngữ văn-Tú Lịch Sử-Trăm Tin học-Nhân Ngoại ngữ-Toàn
  3 Chiều 5 Ngữ văn-Hường Toán-Trúc Lịch Sử-Huệ Ngữ văn-Tú Ngoại ngữ-Toàn Tin học-Nhân Ngữ văn-Danh
  4 Sáng 1 Thể dục-Thu Toán-Tuấn Địa Lí-Nhơn Ngữ văn-Xuân GDCD-Duy Sinh học-Thanh Tin học-Nhân Ngữ văn-Tú
  4 Sáng 2 Ngoại ngữ-Thảo Sinh học-Thanh Toán-Tuấn Ngữ văn-Xuân Thể dục-Thu Toán-Nam Vật lí-Lộc Tin học-Nhân Ngữ văn-Tú
  4 Sáng 3 Công nghệ-Hồng Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Địa Lí-Nhơn Thể dục-Thu Toán-Nam Ngoại ngữ-Thảo Sinh học-Thanh Vật lí-Lộc
  4 Sáng 4 Ngữ văn-Xuân Vật lí-Hồng Ngoại ngữ-Ái Thể dục-Thu Công nghệ-Lộc Toán-Nam Ngoại ngữ-Thảo Tin học-Nhân
  4 Sáng 5 Ngữ văn-Xuân Ngoại ngữ-Ái Công nghệ-Hồng Toán-Tuấn Sinh học-Thanh Toán-Nam Vật lí-Lộc Tin học-Nhân
  4 Chiều 1 Toán-Trúc Địa Lí-Tân Âm nhạc-Nhàn Ngoại ngữ-Toàn Công nghệ-Dàng GDCD-Trăm Hóa học-Phong
  4 Chiều 2 Toán-Trúc Công nghệ-Phong Thể dục-Thuận Địa Lí-Tân Âm nhạc-Nhàn Ngoại ngữ-Toàn GDCD-Trăm
  4 Chiều 3 Lịch Sử-Tân Toán-Trúc Tin học-Dàng Thể dục-Thuận Hóa học-Phong Mỹ thuật-Thanh Âm nhạc-Nhàn
  4 Chiều 4 Địa Lí-Tân Toán-Trúc Tin học-Dàng Mỹ thuật-Thanh GDCD-Trăm Âm nhạc-Nhàn Ngoại ngữ-Toàn
  4 Chiều 5 Thể dục-Thuận Âm nhạc-Nhàn Địa Lí-Tân Công nghệ-Phong Ngoại ngữ-Toàn Lịch Sử-Trăm Mỹ thuật-Thanh
  5 Sáng 1 Ngữ văn-Xuân Ngoại ngữ-Ái Toán-Tuấn Sinh học-Phong Tin học-Nhân Âm nhạc-Nhàn Thể dục-Thuận Toán-Trúc
  5 Sáng 2 Toán-Tuấn Ngữ văn-Xuân Sinh học-Phong Âm nhạc-Nhàn Tin học-Nhân Thể dục-Thuận Ngữ văn-Linh Toán-Trúc
  5 Sáng 3 Toán-Tuấn Ngữ văn-Xuân Âm nhạc-Nhàn Ngoại ngữ-Ái Thể dục-Thuận Tin học-Nhân Ngữ văn-Linh Ngoại ngữ-Thảo
  5 Sáng 4 Ngoại ngữ-Thảo Sinh học-Thanh Ngữ văn-Xuân Toán-Tuấn Ngữ văn-Linh Tin học-Nhân Toán-Trúc Thể dục-Thuận
  5 Sáng 5 Ngữ văn-Linh Sinh học-Thanh Toán-Trúc Âm nhạc-Nhàn
  5 Chiều 1 Mỹ thuật-Thanh Ngữ văn-Hường Toán-Nam Địa Lí-Tân Toán-Thoảng Sinh học-Loan Ngữ văn-Danh
  5 Chiều 2 Lịch Sử-Tân Ngữ văn-Hường Toán-Nam Tin học-Dàng Mỹ thuật-Thanh Toán-Thoảng Ngữ văn-Danh
  5 Chiều 3 Ngữ văn-Hường Địa Lí-Tân Sinh học-Loan Tin học-Dàng Địa Lí-Nhơn Ngữ văn-Danh Toán-Thoảng
  5 Chiều 4 Ngữ văn-Hường Mỹ thuật-Thanh Địa Lí-Tân Toán-Nam Sinh học-Loan Ngữ văn-Danh Địa Lí-Nhơn
  5 Chiều 5 Địa Lí-Tân Sinh học-Loan Mỹ thuật-Thanh Toán-Nam Ngữ văn-Danh Địa Lí-Nhơn Công nghệ-Dàng
  6 Sáng 1 Toán-Tuấn GDCD-Hường Thể dục-Thu Tin học-Trung Hóa học-Hải Toán-Nam Toán-Trúc Địa Lí-Tân
  6 Sáng 2 GDCD-Hường Thể dục-Thu Công nghệ-Hồng Tin học-Trung Địa Lí-Tân Toán-Nam Toán-Trú
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓